Sağlıkta Kalite Standartları

Görev ve Unvan

İncelemek için tıklayınız.

İstenmeyen Olay Bildirim Formu

İncelemek için tıklayınız.

Kalite Yönetim Birimi Görev Yetki ve Tanımları

İncelemek için tıklayınız.

Kalite Yönetim Çalışmaları Hiyerarşik Yapısı

İncelemek için tıklayınız.

Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı

İncelemek için tıklayınız.

Misyon Vizyon ve Politikamız

İncelemek için tıklayınız.

Organizasyon Yapısı

İncelemek için tıklayınız.